Yapı Malzemesi Ce Belgesi yapım malzemelerinde kalite standartları ve ortak dünya standartlarına uyularak üretim yapıldığını gösteren bir belgedir.

1) Yapı malzemelerinde CE belgesi zorunluluğu hakkındaki yasal mevzuat nedir?

27 Haziran 1991 tarihinde, 89/106/EC Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (Construction Products Directive) Üye Ülkelerde zorunlu olmuştur. 8 Eylül 2002 de Türkiye de Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (89/106/AT) olarak yayınlanmıştır ve zorunlu hale gelmiştir.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliği kapsamına giren bir ekipmana CE işareti vurulabilmesi için harmonize standartların ya da Avrupa Teknik Onay Kılavuzlarının yürürlükte olması gerekmektedir. Harmonize standartlar ve ATOK olmadan bir ürün yapı malzemesi de olsa CE işaretleme yapılamaz.

Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde ürün gruplarına göre tüm uygunluk değerlendirme sistemleri Konsey Kararları ile tanımlanmıştır. Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde 4 Sistem Tanımlanmıştır. Bu sistemlerde Üreticinin ve Onaylanmış Kurumların görevleri ayrı ayrı tanımlanmıştır.

2) Yapı Malzemelerinde CE Belgesinin bulunmasının avantajları nelerdir?

CE belgesi bir kalite kanıtı niteliğinde belgedir. Bu belgenin varlığı üretici firmanın üretim şartları içerisinde ne kadar dikkatli ve davrandığının bir göstergesidir. CE belgesi bulunan ürünler dünya pazarında çok değerli olup bu ürünler ile Avrupa ülkelerinde Pazar oluşturulabilir. Yapı Malzemesi CE Belgesi yapı malzemelerinin üretimi esnasında bir kalite kanıtı olarak gösterilen bir belgedir. Bu belge ile üretilen malın kalitesi belirlenir. Böylece üretilen mallar daha rahat pazarlar bulur ve daha kolay bir şekilde satışı yapılır. Oluşturulan standardizasyon ile müşteri potansiyelleri ve memnuniyetleri artar.

3) Yapı Malzemelerinde CE Belgesini nasıl alabilirim?

Bu belgeyi edinmek için firmalara özel hizmetler sunan danışmanlık hizmetleri veren kuruluşlardan yararlanabilirsiniz.  ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanları, üretim esnasında kalite ve kontrol kurallarına uyup uymadığını gözlemler ve dokümantasyonu yapmaktadır. Uygunluk koşulları sağlana firma için başvuru yapılarak belgelendirme sürecine girilir.

4) Yapı Malzemelerinde CE Belgesini alabilmek için uygunluk koşulları nelerdir?

Bu belgeyi almak için ürünün bazı koşulları sağlıyor olması gerekir. Bu koşullardan birkaçı hijyen, çevre ve sağlık konusunda önlemler alınmış ve önemsenmiş bir ürün olması, yangın emniyeti sağlaması, gürültüden koruma, enerji veya ısı ve benzeri konularda tasarruf yapma ve her türlü güvenlik ve emniyetten tam not alma gibi koşullardır.

5) Uygunluk Değerlendirme Süreci nasıldır?

Uygunluğun Belgelendirilmesi (Uygunluk Beyanı ile birlikte)

SİSTEM 1 & 1+ seviyesindeki ürünler için; Malzemenin başlangıç tip testi; fabrika ve Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)’ün ilk tetkiki; FÜK’ün devamlı gözetimi; alınan numunelerin deneyi.

SİSTEM 2 & 2+ seviyesindeki ürünler için; Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)’ün belgelendirilmesi; Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK)’ün devamlı gözetimi, değerlendirilmesi ve onaylanması.

SİSTEM 3 seviyesindeki ürünler için; Malzemenin (onaylanmış laboratuvar tarafından) başlangıç tip testi.

SİSTEM 4 seviyesindeki ürünler için; Onaylanmış kuruluşa gerek yoktur, tüm görevler üreticinindir.

 6) Uygunluk Değerlendirme Prosedürleri nelerdir?

Onaylanmış kurum ya da üreticinin ürünün ilk tip testinin yapması (Başlangıç Tip Testi). Onaylanmış kurum ya da üreticinin daha önce belirtilen test planına göre fabrikadan alınan numunelerin teste tabi tutması. Onaylanmış kurum ya da üreticinin fabrikadan pazara sunulmuş ürünlerden ya da inşaat bölgesinden alınan numuneleri denetim-test etmesi (Numune test denetimi). Onaylanmış kurum ya da üretici tarafından gönderilmek üzere hazır bekletilen ya da gönderilmiş partiden alınan numunelerin test edilmesi. Üreticinin Fabrika Üretimini Kontrol etmesi. Onaylanmış kurum tarafından fabrika ve fabrika üretim kontrolünün ilk denetimi. Sürekli gözetim, Onaylanmış bir kurum tarafından fabrika üretim kontrolünün denetlenmesi ve sorgulanması.

Başlangıç Tip Testleri: Teknik dokümanlarda tanımlanan tüm testlerin gerçekleştirilmesidir. Bu testlerle ürünün kullanım için uygun olup olmadığı değerlendirilmez. Ürün performansının teknik dokümanlarda açıklanan özellikler ile karşılaştırmasını gösterir.

Fabrika Üretim Kontrolü (FÜK): Üretici tarafından uygulanan sürekli iç üretim kontrolüdür. Yapı Malzemelerinin teknik dokümanlara uygun olarak üretildiğinin üretici tarafından güvence altına alınmasıdır. Üretici tarafından benimsenmiş tüm koşulların ve gereksinimlerin prosedür ve politikalar şeklinde dokümante edilmesidir.

Bu dokümantasyon kalitenin nasıl sağlandığını, ürün özelliklerinin nasıl sağlandığını ve operasyonların nasıl kontrol edildiğini gösterir.

Numunelerin Test-Denetimi: Ürün uygunluk belgelendirmesi için (Örnek Sistem 1+) Onaylanmış Kurum ya da Üretici tarafından İnşaat Sahasından, Fabrika Alanından ya da Satış Merkezlerinden alınan numunelerin test-denetimidir.

Numune test-denetimi ilk tip testine göre test edilir ve beyan edilen gereksinimlere uygunluk incelenir.

Yapı malzemeleri yönetmeliğinin EK I’inde yer alan Temel Sağlık ve Güvenlik Gereksinimlerini karşılamalıdır.

Mekanik Dayanım ve Denge. Yangın Emniyeti. Hijyen, Sağlık ve Çevre. Kullanım Emniyeti. Gürültüden Korunma. Enerji Tasarrufu ve Isı Tutma.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek