Günümüzde güvenlik riskleri ve suçların artması ile kişilerin, kurumların veya değerli varlıkların korunması önemli bir konu olmuştur. Gerekli analizlerin yapılmamış olması, hizmet içi eğitimlerin verilmemesi, alınan güvenlik tedbirlerine yenilerinin eklenmemesi, uygulamadaki güvenlik sistem ve cihazlarının iş görürlüğü üzerinde gerekli kontrollerin yapılmaması ve görev yapan personelin her an denetlenmemesi gibi çeşitli sebeplerden dolayı daha önceleri alınan güvenlik tedbirlerini yetersiz kılmaktadır. Belirli periyotlarla güvenlik eksikliklerinin belirlenmesi, oluşabilecek risklere karşı tedbir alınması gibi müdahaleler ileride bu risklerin gerçekleşmesinde göz ardı edilemeyecek derecede azaltacaktır. Güvenlik alanında standardizasyon bir ihtiyaç haline gelmiş ve SSMS 5188 Güvenlik Hizmetleri Sektörü Kalite Yönetim Standardı oluşturulmuştur.

 ATACERT Belgelendirmeden danışmanlık hizmeti alınması durumunda SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmakta, dokümantasyon çalışmalarını kuruluş ile birlikte koordineli olarak oluşturmaktadır.

1) SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi İçeriği Nedir?

Mevcut güvenlik uygulamasında görevli personelin yeterli mesleki bilgi ve beceriye sahip olup olmadığı. Güvenlik tedbirleri açısından elzem olan teknik cihazların yeterli olup olmadığını ve etkin şekilde kullanılıp kullanılmadığı. Hizmet satın alınan firma tarafından projede sözleşmede belirtilen sayı ve nitelikte personelin istihdam edilip edilmediği,

Güvenlik hizmeti verilirken önceden hazırlanmış olan koruma planına uyulup uyulmadığı. Dışarıdan gelebilecek tehditlerle ilgili alınacak önlemlerin başında gelen fiziki engellerin yeterli olup olmadığı. Acil durumların oluşması halinde hareket tarzıyla ilgili hazırlık yapılıp yapılmadığı. Görev yapan personelin teknik cihaz ve ekipmanların dikkatli kullanılıp kullanılmadığı,

Güvenlik hizmeti veren personelin görev esnasında hazır ve çevreye duyarlı olup olmadığı. Devriye uygulaması varsa bu uygulamanın standartlara uygun ve etkin yapılıp yapılmadığı. Hizmet esnasında kullanılması gereken, defter ve formaların düzgün şekilde kullanılıp kullanılmadığı. Giriş ve çıkışların uygun şekilde kayıt altına alınıp alınmadığı Risk Analizi.

 2) SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesinin Yararları Nelerdir?

Oluşturulması gereken organizasyonun yeterlik ve derecesini işletme ve kuruluşların risk analizlerini yaparak saptar. İstihdam edilecek güvenlik personelinin sayısını optimum düzeyde belirleyerek gereğinden fazla personel alımıyla alacağınız güvenlik hizmetinin sizlere maliyetini asgari seviyede tutar. Ayrıca yetersiz sayıda personel görevlendirilmesiyle oluşabilecek güvenlik zafiyetleri ve kayıplara maruz kalmanızı da engelleyerek hizmetin devamlılığını sağlar. Güvenlik Görevlisi olarak görevlendirilecek personelin sadece sayı olarak değil nitelik olarak da yeterli olması maksadıyla personel seçiminde uzman kadrosuyla gerekli mülakat ve personel seçimini yapar.

Güvenlik faaliyetleri esnasında gerek duyulacak teknik cihazların (CCTV,X-RAY ) sayı ve konumlarını sizler için belirler. İşletme ve kurumların dışarıdan maruz kalabileceği tehlikelerin en aza indirilmesinde vazgeçilmez olan duvar, tel engel, barikat gibi fiziki engellerin yapı ve konumlarının belirlenmesi konusunda bilgi ve önerileriyle yanınızda yer alır. Güvenlik hizmetinin verileceği bina ve tesislerin coğrafi konumu, işletmenin faaliyet alanına göre alınması gereken ek önlemler konusunda çalışmalar yapar ve ilgili teklif ve önerilerini sunar. Kurum ve kuruluşların kendi personel ve sakinlerinin de güvenlik konusunda bilinçlenmesi için öncü çalışmalar ve faaliyetler de bulunur.

Mevcut güvenlik hizmetinin en iyi şekilde verilebilmesi için ihtiyaç duyulan eğitimlerin ve doküman desteğinin verilmesini sağlar. Görev yapmakta olan personelin yeterli sayıda olup olmadığı konusunda saptama yaparak gerekli görülmesi durumda ilave personel istihdam edilmesini önerir. Ayrıca gereğinden fazla personel kullanılması halinde kurum ve kuruluşları konu hakkında bilgilendirerek sayının optimum düzeyde olmasını sağlar bu konuda öneride bulunur. Faaliyet esnasında kullanılan teknik malzemeden en verimli şekilde faydalanılmasını sağlayacak yöntemlerin kullanılmasını ve önlemlerin alınmasını sağlar.

Fiziki engellerin yeterlik durumu hakkında çalışma ve kontrollerde bulunarak gerekli görülen düzletme ve eklemeleri tavsiye eder. Hizmetin sürdürüldüğü kurum ve kuruluşun coğrafi konumu ve işletme faaliyet konusuna göre şayet eksik kalınmışsa tamamlamalar yapılması yönünde yönlendirme yapar. Gerek güvenlik personelinin ve gerek diğer çalışan ve sakinlerin bilgilendirilmesi amaçlı eğitim faaliyetlerini sürdürür ve belirli periyotlarda yineleyerek bilgiyi taze tutar.

3) SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesinin Temel Prensipleri Nelerdir ?

Koruma ve Sağlamlaştırma, Hazırlık Adımı, Tespit Adımı, Müdahale Adımı, İyileştirme Adımı

4) SSMS 5188 Güvenlik Kalite Belgesi Nasıl Alınır ?

Teklif aşaması, Müracaat aşaması, Doküman tetkiki aşaması(1.aşama denetim), Denetim planlama aşaması, Denetim aşaması (2.aşama denetim), Sözleşme aşaması, Belge yenileme aşaması.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek