Üreticilerin ürettikleri elektrikli cihazların insan, doğa ve hayvan sağlığının korunarak, güvenilir şekilde piyasaya sunulması için ” Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ( 2014/35/EU  ) gerekliliklerine uymak zorundadırlar.

Bu yönetmelik; alternatif akım için 50 volt- 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt – 1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar. Diğer AB yönetmeliklerinde olduğu gibi bu yönetmelik kapsamına giren ürünlerde bu yönetmeliğin Ek’ inde yer alan temel emniyet gereklerini karşılamak bir Teknik Dosya hazırlamak zorundadırlar. Teknik dosya, elektrikli teçhizatın bu Yönetmelik gereklerine göre takdir ve tayin edilmiş uygunluğa imkan verebilmelidir.

1) Elektrikli Cihazlarda CE belgesi zorunluluğu hangi mevzuata dayanmaktadır?

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik ( 2014/35/EU  ) gerekliliklerine dayanmaktadır.

2) Elektrikli Cihazlarda Belgelendirme süreci nasıldır?

Değerlendirmelerde ilgili olarak teknik dosyada elektrikli teçhizatın tasarımı, imalatı ve çalışmasıyla ilgili aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır. Teknik dosya hazırlandıktan sonra belgelendirme süreci başlar.

Elektrikli teçhizatın genel tanımı ve açıklaması. Kavramsal tasarım ve imalat resimleri ile aksam şeması, kısmi montajlar, devre şemaları, vs. Ürünün teknik özelliklerini gösteren çizimler. Elektrikli teçhizatın çalışması, sözü geçen imalat resimleri ve şemaların anlaşılması için gerekli tanımlar ve açıklamalar. Cihaza tamamen veya kısmen uygulanan standartların listesi, standartların uygulanmadığı durumlarda bu Yönetmeliğin emniyet hükümlerini sağlamak üzere uygulanan yöntemlerin tanımları. Uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) test standartlarının listesi. Yapılan tasarım hesapları, muayeneler vs.nin sonuçları. Deney raporları. İmalatçı veya yetkili temsilcisi, teknik dosya ile birlikte CE uygunluk beyanının bir kopyasını muhafaza etmelidir. İmalatçı, imal edilen elektrikli teçhizatın bu Ekin 2 numaralı paragrafında bahsedilen teknik dosyaya ve bu Yönetmelikteki hükümlere uygunluğunu sağlayacak gerekli bütün tedbirleri alır.

Üretici, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

3) Mevzuata aykırı durumlarda yaptırımlar nelerdir?

Ürünle ilgili yönetmeliğe aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda üretici bu konuda uyarılarak
para cezası ile cezalandırılabilir, ürünleri piyasadan toplatılarak satışı yasaklanabilir ya da Bakanlıkça
gerekli görülen diğer yaptırımlar uygulanabilir.

4) Mevzuata göre olası uygunsuzluklar nelerdir?

Yeni EMC Yönetmeliği’nde olası uygunsuzluklar aşağıda listelenmiştir:

CE işaretinin yönetmelikte tarif edildiği şekildeki gibi kullanılmaması, CE işaretinin olmaması, Uygunluk Beyanı’nın olmaması, Uygunluk Beyanı’nın eksik ya da hatalı hazırlanması, Teknik Dosya’nın eksik olması ya da hiç hazırlanmamış olması, Ürün, paketi ya da ürüne ait bir doküman üzerinde üretici açık adresinin olmaması ya da eksik olması. 

ATACERT Belgelendirme olarak Elektrikli Cihazlarda CE belgesi kapsamındaki ürünleri belgeleme konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek