Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB (GAR) AB Üyesi Ülkelerde gaz yakan cihazlar için uygulanan yasal çerçeveden meydana gelmektedir. GAR, 31 Mart 2016 tarihinde Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanmış ve geçiş süreci 21 Nisan 2018 tarihi itibarı ile AB ülkelerinde zorunlu hüküm haline gelmiştir.

Bu yönetmelik 1 bar basınç ve 15°C şartlarında gaz fazında olan yakıtla normal sıcaklıkta çalışan gaz yakan cihazlar, düzenleyici ve kontrol donanımları ve alt donanımlar da dâhil olmak üzere bazı donanımlar için geçerlidir. Yönetmelik bu şartlar altında çalışan ve bu nedenle yönetmelik kapsamında olup satılan tüm gazlı cihazların ve donanımların CE işareti taşıması zorunludur. Ancak endüstriyel tesislerde endüstriyel amaçla kullanılan ürünler de dâhil, yönetmelik konusunda bazı istisnalar bulunmaktadır.

Yönetmelik gazı 1 bar basınç altında 15 santigrat Derecede gaz fazında olan bir yakıt olarak tanımlamaktadır, bu sebepten ötürü doğal gaz ve LPG kullanan cihazlar diğerlerinden ayrılmıştır. İkinci el ürünler satıldığında, bunların yalnızca yönetmeliğin başlıca gereksinimlerine uyması gerekmektedir. Yeni ürünlerin üreticilerinin tip testi ile kontrol edilen koruma koşullarını yerine getirmesi, bir teknik dosya oluşturması, ürünü CE logosu ile işaretlemesi gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

1) Gaz Yakan Cihazlar regülasyonunun amacı nedir?

Bu regülasyonun amacı Gaz yakan cihazların ve donanımların, AB pazarında emniyetli bir şekilde dolaşmasıdır.

2) Gaz Yakan Cihazlar regülasyonunun içeriği nedir?

GAR, AB pazarında piyasaya sürülecek bir cihaz ya da donanımda olması gereken temel gereklilikleri içermektedir. Bu gerekliliklerin nasıl yerine getirileceğini belirtmemektedir, dolayısıyla uygulanacak teknik çözümler konusunda üreticilere esneklik tanımaktadır.

ATACERT Belgelendirmede, Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB (GAR) hakkında gerekli bilgilendirme ve teknik çözümler konusunda deneyimli uzmanlar tarafından yapılmaktadır.

 3) Gaz Yakan Cihazlar regülasyonunun uygulaması nasıldır?

Pazara erişimi kolaylaştırmak amacıyla, AB Resmi Gazetesinde referans numaraları yayınlanmış olan Uyumlulaştırılmış Standartlar yönetmeliğin temel gerekliliklerine uygunluk konusunda bilgi vermektedir. Uyumlulaştırmış standartların uygulanması gönüllülük ilkesine dayalıdır. Standardizasyon işleri CEN tarafından koordine edilmektedir.

Bu yönetmelik Avrupa Komisyonu tarafından yetki verilen bağımsız bir onaylanmış kuruluş tarafından tip testi yapılmasını ve üreticinin seçebileceği bir denetim Modülü ile onaylanmasını gerektirmektedir.
Ayrıca, yeni Gaz Yakan Cihazlar Regülasyonu 2016/426/AB, elektriksel komponent (malzeme) içeren ve manyetik alan yaratabilecek komponent içeren ürünler için LVD ve EMC Yönetmeliklerine göre uygunluk rapor ve sertifikalarını şart koşmaktadır.

GAR, kapsama dâhil olan ancak kapsamdaki ürünleri ayrıca listelemeyen ürün kategorileri ortaya koymaktadır. Ancak, belirli bir ürünün Yönetmelik kapsamında olup olmadığını belirlenmesini kolaylaştırmak bakımından, ilgili tüm taraflarca gösterim amaçlı bir liste hazırlanmıştır. Listeye ait bir notta kullanılan bazı kelimelerin anlamları açıklanmaktadır. Ayrıca, belirli ürün kategorilerinin bazı özel unsurları ayrıca verilen Rehber dökümanlarda açıklanmaktadır.

4) Gaz Yakan Cihazlar regülasyonunda gelen yenilikler nelerdir?

Üreticiler, teknik dosyalarını hazırlarken ürün ile ilgili yeni yönetmeliğin temel gerekleri gereği ürünün Risk Analizini yapmak zorundadır. Eski yönetmelikte yer alan MODÜL B süresiz olarak sahip olunabilirken artık yeni yönetmelikte MODÜL B – Tip incelemesi sertifikasının geçerliliği 10 yıl ile sınırlandırılmıştır. Yeni GAR Yönetmeliği’nde AT Tipe Uygunluk Beyanı MODÜL C2 adını almıştır. Yeni GAR Yönetmeliği’nde donanımlara da “CE” işareti iliştirilme zorunlu hale gelmiştir. Yeni GAR Yönetmeliği’nde 105°C maksimum çalışma sıcaklığı limiti kaldırılmıştır. Üreticiler haricinde distribütör ve perakendecilere de “CE” işareti ile ilgili sorumluluklar yüklenmiştir. Bacalı-bacasız tüm cihazlar için Karbonmonoksit sınırları zorunlu hale gelmiştir. Yeni GAR Yönetmeliği ile uygulanabilir cihazlar için Alev Denetleme Tertibatı zorunlu hale gelmiştir.

Elektriksel komponent ve besleme içeren gazlı cihazlar için LVD ve EMC uygunluk raporlarının üretici tarafından hazır bulundurulması zorunludur.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek