Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca, yetki kapsamlarında yer alan ulusal yeterlilik(ler)de tanımlanmış esaslara göre yürütülen ölçme değerlendirme faaliyetleri sonucunda başarılı olan bireyler için düzenlenen ve bireyin söz konusu ulusal yeterlilikte belirtilen öğrenme kazanımlarına (bilgi, beceri ve yetkinlik) sahip olduğunu gösteren belgelerdir.

ATACERT Belgelendirmeden danışmanlık hizmeti alınması durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmakta, dokümantasyon çalışmalarını kuruluş ile birlikte koordineli olarak oluşturmaktadır.

1) Mesleki Yeterlilik Belgesinin Avantajları Nelerdir?

Bu belge ile işe başvurularda kişinin sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir. İşverenler nitelikli ve belgeli iş gücüne daha kolay ulaşabilir. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip çalışanlar ile istihdam gelişir, işsizlik azalır, işverenin rekabet gücü artar. Doğru insan kaynağı planlaması ile zaman ve para kaybı engellenmiş olur. Nitelikli iş gücü istihdamının yaygınlaştırılması ile verim, tüketiciye sunulan ürün ve hizmetin kalitesi artar.

2) Mesleki Yeterlilik Belgesi nereden alınır?

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından ilgili ulusal yeterlikte yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarından Mesleki Yeterlilik belgesi alınabilir.

3) Mesleki Yeterlilik Belgesini alacağım kuruluşun MYK tarafından yetkili olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Adaylar, belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarını MYK internet sitesindeki yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşları arama bölümünden sorgulama yaparak öğrenebilir.

4) Mesleki Yeterlilik Belgesi Nasıl Alınır?

Bireylerin Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilmeleri için belge almak istedikleri mesleğe ait ulusal yeterliliğin olması gerekmektedir. Ayrıca belge verecek kurumun Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından bu ulusal yeterlilikte sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olması gerekmektedir. Sınav ve belgelendirme sürecinin tamamı MYK tarafından yetkilendirilmiş ATACERT Belgelendirme tarafından yürütülür, bireyler sınav başvurularını belge almak istedikleri ulusal yeterliliklerde yetkili ATACERT Belgelendirme ’ye yapabilirler.

Ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaylar Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanırlar. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı düzenlenir.

5) Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu mu?

25 Mayıs 2015 tarihli ve 29366 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliği ile belirli mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunlu hale gelmiştir.

6.Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmayan durumlar nelerdir?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununa göre ustalık belgesi almış olanlar ve Millî Eğitim Bakanlığına bağlı meslekî ve teknik eğitim okullarından ve üniversitelerin meslekî ve teknik eğitim veren okul ve bölümlerinden mezun olup, diplomalarında veya ustalık belgelerinde belirtilen bölüm, alan ve dallarda çalıştırılanlar için MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi şartı aranmaz.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek