ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Standardı, ürünün hammaddeden başlayarak müşteriye sunulmasına kadar olan süreçte çevresel faktörlerin belirlenmesi ve bu faktörlerin gerekli önlemler ile kontrol altına alınarak çevreye verilen zararın en aza indirilmesi için kılavuzluk yapan bir standarttır. ISO 14001, işletmelerin çevreye verdikleri veya verebilecekleri zararların sistematik bir şekilde azaltılması, mümkün olduğu durumlarda ortadan kaldırılması için geliştirilen bir yönetim sistemidir.

1) TS EN ISO 14001:2015’i firmamda uygulamak istiyorum ne yapmalıyım?

Hazırlık Aşaması: KYS hazırlık aşamasında politika, kalite el kitabı, prosedür ve talimatların oluşturulması, dokümantasyonun yapılması ve temel yapının oluşturulması gerekmektedir.

Başvuru aşaması: Belgelendirmenin yapılabilmesi için belgelendirme kuruluşlarına başvuru yapılmaktadır.

Onay Aşaması: Yapılan denetim sonrası uygunluk sağlanırsa TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi alınır.

2) TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

İmza Sirküleri (Şirket Yetkilisi), Vergi Levhası, Oda Sicil Kaydı, SGK Hizmet Listesi, Kuruluş Gazetesi, Adres veya Ünvan Değişikliği varsa son gazete, Gıda Firmaları için İşletme Kayıt Belgesi.

3) TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi içeriği nedir?

Giriş, Kapsam, Atıf yapılan standartlar, Terimler ve tarifler, Kuruluşun bağlamı, Liderlik, Planlama, Destek, Operasyon, Performans değerlendirme, İyileştirme.

4) TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi almak istiyorum, firmamda neler hazırlamalıyım?

ATACERT Belgelendirmeden danışmanlık hizmeti alınması durumunda TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmakta, dokümantasyon çalışmalarını kuruluş ile birlikte koordineli olarak oluşturmaktadır.

Firmanızda hazırlanması gereken dokümanlar ATACERT belgelendirmede uzman kadro ile firma ile koordineli olarak hazırlanabilmektedir.

Zorunlu prosedürler, Diğer bölümlere ait prosedürler, Talimatlar, Planlar, Kalite listeleri, YGG Toplantıları ve toplantılara ait dokümanlar, Formların hazırlanması ve uygulanması zorunludur.

TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi belgesinin kuruluşuma faydaları nelerdir?

Yürürlükteki ve gelecekteki uygunluk yükümlülüklerine uygunluğun ispatı, Liderlik yükümlülüklerinin ve çalışanlarının katılımının arttırılması, Stratejik iletişim ile şirket itibarının ve paydaşların güveninin arttırılması, Çevresel konuları iş yönetim sürecine dâhil ederek stratejik iş amaçlarına ulaşma, Artan etkinlik ve azalan maliyetler ile rekabet ve finansal avantajın sağlanması, Kuruluşun iş sistemlerine dâhil etmek suretiyle daha iyi çevre performansı için tedarikçilerin cesaretlendirilmesidir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek