Elektrikli ürünlerin CE işaretlemesi için Elektromanyetik Uyumluluk (EMC) testleri bir zorunluluktur. Bu zorunluluk hala güncelliğini koruyan 2004/108/EC numaralı EMC Yönetmeliği tarafından belirlenmiştir. Ancak ilgili EMC Yönetmeliği’nde bazı değişiklikler yapılarak Avrupa Birliği Resmi Gazetesi’nde 2014/30/EU numaralı EMC Yönetmeliği yayımlanmıştır. Ülkemizde de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından (2014/30/AB)  Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği 02.10.2016 tarihli ve 29845 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği’ne göre belgelendirilmesi istenen ürün öncelikle ilgili uyumlaştırılmış standartlara göre yayılım ve bağışıklık testlerine tabi tutulur. Sonrasında varsa diğer yönetmeliklere (örneğin LVD Yönetmeliği’ne) göre de uygunluğu sağlanarak teknik dosya hazırlanır. Son olarak da Uygunluk Beyanı hazırlanarak CE işaretlemesi yönetmelikte belirtildiği ölçülerde ve şekilde ürün üzerine yerleştirilir.

Teknik dosyanın içeriğinde bulunması gereken dokümanlar: Ürünün genel bir tanımı ve açıklaması, Ürünün teknik özelliklerini gösteren çizimler, Ürüne ait teknik çizimlerin ve ürünün çalıştırılması için gerekli açıklamalar, Uygulanan uyumlaştırılmış (harmonize) test standartlarının listesi, Test raporları.

Üretici, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

Ürünle ilgili yönetmeliğe aykırılık ve uygunsuzluk tespit edilmesi durumunda üretici bu konuda uyarılarak
para cezası ile cezalandırılabilir, ürünleri piyasadan toplatılarak satışı yasaklanabilir ya da Bakanlıkça
gerekli görülen diğer yaptırımlar uygulanabilir.  EMC Yönetmeliği’nde olası uygunsuzluklar aşağıda listelenmiştir:

CE işaretinin yönetmelikte tarif edildiği şekildeki gibi kullanılmaması, CE işaretinin olmaması, Uygunluk Beyanının olmaması, Uygunluk Beyanının eksik ya da hatalı hazırlanması, Teknik Dosyanın eksik olması ya da hiç hazırlanmamış olması, Ürün, paketi ya da ürüne ait bir doküman üzerinde üretici açık adresinin olmaması ya da eksik olması.

ATACERT Belgelendirme olarak EMC Yönetmeliğine göre elektrikli ürünlerin CE belgesi kapsamında belgelendirme konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek