CE belgesi veya işareti, ürünlerin Avrupa pazarında serbest dolaşması için Avrupa Birliğinin, 1985 senesinde meydana getirdiği yeni yaklaşım kapsamında gerçekleştirilen bir sağlık ve güvenlik işaretidir.

 ATACERT Belgelendirme olarak basit basınçlı ekipmanların CE belgesi kapsamındaki ürünleri belgeleme konusunda sizlere hizmet vermekteyiz.

1) CE Belgesi kapsamında basit basınçlı ekipmanlar nelerdir?

Yakma maksadı dışında faaliyet ettirilen ve iç basıncı 0,5 bardan daha fazla olan ancak en yüksek çalışma basıncı 30 barı aşmayan, içine azot gazı ya da hava konulmak üzere seri olarak imal edilen ve ateşe maruz kalmayan kaplara denir.

2) Basit basınçlı kaplar için CE belgesi zorunluluğu hangi mevzuata dayanmaktadır?

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB) yayınlanmıştır. Bu yönetmelik 2014/29/AB sayılı Basit Basınçlı Kaplar Hakkında Avrupa Parlamentosu ve Konsey Direktifi dikkate alınarak Avrupa Birliği mevzuatına uyum çerçevesinde hazırlanmıştır

 3) Basit Basınçlı Ekipmanların CE Belgesi Kapsamındaki Ürünleri nelerdir?

CE belgesi kapsamında basit basınçlı kaplar ise, yakma maksadı dışında faaliyet ettirilen ve iç basıncı 0,5 bardan daha fazla olan ancak en yüksek çalışma basıncı 30 barı aşmayan, içine azot gazı yada hava konulmak üzere seri olarak imal edilen ve ateşe maruz kalmayan kaplardır.

Basit basınçlı ekipmanların CE belgesi kapsamındaki ürünler alt kısımda sıralanmıştır.

Basınç altındaki kabın direncine destek veren donanımlar ve parçalar, alaşımsız alüminyumdan ya da alaşımsız çelikten veya yaşlandıkça katılaşmayan alüminyum alaşımından elde edilmiş olanlar. Kap dışa doğru bombeleşerek kapatılmış, düz uçları silindirik yada dairesel kesitli olan kısımla aynı eksen tarafına dönüş yapan yada iki bombeli ucu aynı eksende dönen bir silindirik bölümden oluşan kaplar. Yakma gayesi dışında uygulanan, iç basıncı 0,5 bardan daha yüksek ama en yüksek çalışma basıncı 30 barı aşmayan, içine azot gazı yada hava doldurulmak üzere seri olarak imal edilen basit basınçlı kaplar. Asgari çalışma sıcaklığı –50°C’den az; azami çalışma ısısı ise çelik için 300°C’den, alüminyum yada alüminyum alaşımlı kaplar için 100°C’den çok olmayan kapları.

CE belgesi veya işareti kapsamında basit basınçlı ekipman yönetmeliği, arıza durumunda radyoaktif yayılıma sebebiyet verecek nükleer amaç için kullanılmak üzere yapılmış basınçlı kapların, uçakların ve gemilerin içine ve dışına yerleştirilen yada bunların faaliyeti için üretilenbasınçlı ekipmanları ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

 4) Basit Basınçlı Ekipmanların CE Belgelendirme Süreci nasıldır?

AT Tip: T.C. Bilim, sanayi ve teknoloji bakanlığınca oluşturulan, gelişmiş ülkelerin şartlarına, sanayimizi oluşturmak ve dünyada ortak bir standart üretimi gerçekleştirme ilkesi ile yayınlanmış veya kabul edilmiş kurallardır.

AT Tip İncelemesi: Üretimi gerçekleşecek basit basınçlı kaplar mevzuat şartlarını tedarik edip etmediğini onayı yapılmış kuruluşça doğrulanmasını ve belgelendirilmesini kapsar.

AT Doğrulaması: Üretici kuruluşun, kontrolü yapılan basit basınçlı kapların aynı zamanda AT tip değerlendirmesinde ürünlerin uygun olduklarını ve mevzuatın maddelerini karşıladıklarını doğrulayarak beyanda bulunduğu süreçtir.

AT Tipe Uygunluk Belgesi: Üretici kuruluş, basit basınçlı kapların AT tip inceleme belgesinde tanımlanan örnekler ile onlara uygulanacak mevzuat koşullarını karşıladıklarını beyan eder ve imalatçı kuruluş, basit basınçlı kapların hepsinin üzerlerine CE işaretini ve tanıtım yazılarını ilave etmesinin ardından yazılı bir uygunluk beyanı oluşturur. Bu aşamaların ardından Ce işareti taşıyan ürünlerin hepsi piyasaya arz edilebilir.

CE uygunluk işareti: AT uygunluğunun belirlenmesi üretici kuruluş basit basınçlı kapların üzerine, ayırt edici işaret olarak ismini yada ticari markasını görülebilir, silinmeyecek, kolay okunabilir bir şekilde iliştirilebilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek