CE belgesi veya CE işareti, Avrupa Birliğï’nin belirli ürün sınıflarında yer alan ürünlerin Avrupa pazarında serbest şekilde dolaşımı adına ürünlere uygulanan teknik standartlara ve bunu ifade eden sertifikaya denir.

1) Sıcak su kazanları için CE belgesi zorunluluğu hangi mevzuata dayanmaktadır?

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik gereklerine Dair Yönetmeliğine ( 92/42/AT ) dayanmaktadır. Katı yakıtlı ve değişik yakıtlar yakabilen kazanlar, ani sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar, temizlik amaçlı sıcak su ısıtıcıları bu yönetmeliği kapsamaz.

Bu yönetmeliğe göre kazan üreticilerimiz nominal güçte 70 °C ortalama kazan suyu sıcaklığında ve %30 kısmi yükte, kazan tipine bağlı olarak değişen ortalama kazan suyu sıcaklığında verim şartlarına uymak zorundadır.

Seri olarak üretilen kazanların uygunluğu B modülüne göre kazanın verimliliğinin tip incelemesi ve   C, D ya da E modüllerine göre onaylı tipe uygunluk beyanına göre belgelendirilir. Gaz yakıtları yakan kazanların verimliliklerinin uygunluğunun değerlendirilmesinde  (90/396/AT) uygunluk değerlendirme prosedürleri, Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelikte kullanılır.

2) Mevzuatın amacı nedir?

Sıvı ve gaz yakıtlı CE belgesi veya CE işareti kapsamındaki sıcak su kazanlarının kalite gereklerine dair yönetmeliğinin amacı, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan çok olmayan sıvı yada gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında kalitesini yükseltme ve çevre kirliliğinin en aza indirilmesini sağlamaktır.

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik gereklerine Dair Yönetmeliğinin ( 92/42/AT ) amacı, nominal çıkış gücü 4 kW’tan az 400 kW’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında verimliliği arttırmak ve çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamaktır.

3) Mevzuata göre Sıcak Su Kazanların CE Belgesi Kapsamındaki Ürünleri nelerdir?

Çelik Kazanlar Elik Kazanlar 

Döküm Kazanlar  

Standart Kazanlar Standart Kazanlar: Atmosferik, Atmosferik Brulörlü Kazanlar Kazanlar, Üflemeli Flemeli Brulörlü Kazanlar Kazanlar, Ferdi Isıtma Kazanlar.

Düşük Sıcaklık Kazanlar Kazanları : Yeni Teknoloji Kazanlar, Yeni Teknoloji Kazanları, Atmosferik Brulörlü Kazanlar Kazanlar, Üflemeli Flemeli Brulörlü Kazanlar.

Yoğuşmalı Kazanlar

4.Sıcak Su Kazanları CE Belgesi Süreci nasıldır?

Müracaat aşağıda yer alan bilgileri kapsar. Üretici kuruluşun adı ve adresi. Aynı müracaatın başka bir onayı yapılmış firmaya da gerçekleştiğini belirten yazılı olarak bir beyanname. Teknik dosya. Müracaat esnasında hazır durumda bulunması gereken teknik dosya, uygunluk analizinin hedefine uygun kazanın tasarımın yapılması, üretiminin gerçekleşmesi ve çalışmasına yönelik bilgileri kapsar ve aşağıda yer alan bilgileri içermelidir. Genel bir tip açıklaması.

İmalat ve tasarım çizimleri, parçaların, parça sınıflarının ve devrelerin semaları gibi. Çizimlerin, semaların ve kazanın işlemesinin anlaşılması adına ihtiyaç duyulan tanımlar ve açıklamalar. Faaliyete geçirilen standartların listesi, bu standartların faaliyete geçirilmediği hususlarda temel ihtiyaçları karşılamak için benimsenen çözümlerin açıklamaları. Yapılan tasarımların hesaplamalarının ve muayenelerin neticeleri. Test raporları.

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek