Açık Havada Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu CE işaretleme direktifinin amacı, insan sağlığının korunması ve iç pazarın düzgün işleyişine katkı sağlamak için, çoğunlukla dış mekanda kullanım için tasarlanmış bir çok cihazın, gürültü standartları doğrultusunda gürültü ölçümlemeleri yaparak sınır değerler içinde kalmasını sağlamaktır.

Ülkemizde de Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Açık Alanda Kullanılan Teçhizat Tarafından Oluşturulan Çevredeki Gürültü Emisyonu İle İlgili Yönetmelik (2000/14/AT) 30.12.2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.

1) 2000/14/AT kapsamındaki ürünler nelerdir?

Gürültü Emisyonu Kaynak ve güç jeneratörleri, Malların taşınmasında kullanılan yük asansörü, Elde taşınan beton kırıcılar ve deliciler,Dozerler, Greyderler, yükleyiciler, çim biçme makinaları, kompresörler, ormancılık ve inşaat ekipmanları gibi ürünler mevzuat kapsamına giren ürünlerdir ve ilgili yönetmeliğin 5. Maddesinde belirtilmiştir.

2) Mevzuata göre CE Belgelendirme süreci nedir?

Mevzuatta belirlenen ürünler piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, İmalatçı tarafından teçhizatın her bir tipi aşağıda belirtilen uygunluk değerlendirme işlemlerinden birine tabi tutulmalıdır:

1) Teknik belgelerin değerlendirilmesi ve periyodik kontroller ile iç üretim kontrolü prosedürü: Mevzuatta belirlenen ürünler piyasaya arz edilmeden veya hizmete sokulmadan önce, İmalatçı tarafından, CE uygunluk işaretini ve garanti edilen ses güç seviyesi işaretini her bir teçhizata iliştirilir ve yazılı bir AT Uygunluk Beyanı düzenlenir. Üretici, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

Teknik Dosyada Bu belgelerde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır: İmalatçı veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi, Teçhizatın tanıtımı, Markası, Ticari ismi, Tipi, serisi ve numaraları, Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılması için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri, İlgili yönetmeliğe yapılan bir atıf, Bu yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılan, gürültü ölçümlerine ait teknik rapor, Kullanılan teknik teçhizat ve imalatın değişikliği sebebiyle ve garanti edilen ses güç seviyesi ile ilgili belirsizliklerin değerlendirilme sonuçları.

İmalatçı,  ilk teçhizatın pazara sunulmasından veya hizmete alınmasından önce, teknik belgelerin bir kopyasını tercih ettiği onaylanmış kuruluşa sunmalıdır. Mevzuata uygunluk sağlanırsa Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesinin verir.

2) Birim doğrulama prosedürü

Birim doğrulaması için başvuru, İmalatçı tarafından seçilen onaylanmış kuruluşa yapılır. Bu başvuruda aşağıdaki bilgi ve belgeler bulunmalıdır: İmalatçının adı, adresi ve başvuru Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisi tarafından yapılmışsa, temsilcinin adı ve adresi, Aynı başvurunun bir başka onaylanmış kuruluşa yapılmadığına dair yazılı beyan, Aşağıda belirtilen şartlara uyan teknik belgeler, Teçhizatın tanıtımı, Ticari ismi, Tipi, serisi ve numaraları, Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılması için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri, Yönetmeliğe yapılan bir atıf.

Mevzuata uygunluk sağlanırsa Onaylanmış kuruluş, uygunluk belgesinin verir. Üretici, teknik dosyayı ve uygunluk beyanını ürünü pazara sunduğu tarihten itibaren 10 yıl boyunca muhafaza etmelidir.

Toplam kalite güvence prosedürü: İmalatçı, tasarım, imalat, nihai ürün denetimi için onaylanmış bir kalite güvence sistemi işletir ve gözetime tabi tutulur. İmalatçı, kendi kalite güvence sisteminin değerlendirilmesi için seçeceği bir onaylanmış kuruluşa başvurur. Başvuru, tasarım veya imalat safhasındaki tüm teçhizata ait teknik bilgileri de kapsayacak şekilde, öngörülen ürün kategorisine ilişkin tüm bilgileri içerir.

Teknik belgeler en azından aşağıdaki bilgileri içerir: İmalatçının veya Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi, Teçhizatın tanıtımı, Markası, Ticari ismi, Tipi, serisi ve numaraları, Teçhizatın tanıtımı, gürültü emisyonunun değerlendirilmesi, uygun olduğunda, bu teçhizatın gerektiği gibi anlaşılabilmesi için şematik çizimleri ve her türlü açıklama ve tanımlama ile birlikte ilgili teknik bilgileri, İlgili yönetmeliğe yapılan bir atıf ve yönetmeliğin hükümlerine uygun olarak yapılan, gürültü ölçümlerine ait teknik rapor, Kullanılan teknik teçhizat ve imalatın değişikliği sebebiyle ortaya çıkan belirsizliklerin değerlendirilme sonuçları ve bunların garanti edilen ses güç seviyesi ile ilişkisi, AT uygunluk beyanının bir kopyası, Kalite güvence sistemi ile ilgili belgeler.

ATACERT Belgelendirme olarak 2000/14/AT uyarınca ürünlerin CE belgelendirilmesi konusunda sizlere hizmet vermekteyiz. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek