OHSAS 18001, İngiliz Standartları Kuruluşu (BSI) tarafından yayınlanmış olan ”İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği” standardıdır. İşyerlerinin çalışanlar için sağlıklı ve güvenli hale getirilmesi kanunlarca zorunludur. İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi, bu zorunluluğu yerine getirmede yardımcı olacak uluslararası bir standarttır. Kuruluşların ürün ve hizmetlerinin güvenliğinden çok, çalışanın sağlığına ve iş güvenliği esasına dayanır.

Kuruluşunuzun sağlık ve güvenlik yükümlülüklerini etkili bir biçimde karşılayabilmesine yardımcı olmak için ISO 9001 ve ISO 14001 ile uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmaları bu yönetim sistemi ile mümkün kılınmıştır.

ATACERT Belgelendirme ile OHSAS 18001:2007 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ standardında belge başvuru, denetim ve danışmanlık aşamalarında uzman danışman kadromuzdan destek almak için iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz.

1) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı’nı Kimler Kullanabilir/Uygulayabilir?

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, iş yerinde çalışanlar, müşteriler ve halk için sağlık ve güvenlikle ilgili riskleri azaltmak, ortadan kaldırmak veya en aza indirmek üzere resmi bir prosedür uygulamayı isteyen her kuruluş tarafından benimsenebilir. Genel bir standart olduğundan her boyuttaki ve sektördeki kuruluşun ihtiyaçlarına cevap verebilir.

2) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili mevzuat var mıdır, OHSAS 18001 mevzuatı karşılar mı?

20.06.2012 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan iş sağlığı Güvenliği Kanununa göre İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür. OHSAS 18001 uygulamaları, genel olarak mevzuat yükümlülüklerin karşılanması ile paralellik gösterir.

3) OHSAS 18001 Sistemini firmamda uygulamak istiyorum ne yapmalıyım? Belge başvurusu için gerekli evraklar nelerdir?

OHSAS 18001 Belgesi alacak firmaların en az aşağıdaki dokümanları olması gerekir. OHSAS 18001 İş Sağlığı Güvenliği (İSG) El Kitabı. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) Politikası ve politika ile tutarlı İSG Prosedürleri, talimatlar, formlar. Çalışanların İSG ile ilgili göre yetki sorumluluklarını belirten görev tanımları. İş Sağlığı Güvenliği Şartnameleri. Doküman kontrol kayıtları. Kayıt Saklama süreleri muhafazasına ait kayıtlar. İç Tetkik Planları İç Tetik Soruları ve denetimi ve takip denetimi yapılmış düzeltici faaliyetleri ile birlikte iç tetkik raporları. Düzeltici Önleyici Faaliyetlere dair uygulama ve kayıtlar. Var ise Kalibrasyon kayıtları. Eğitim İnsan Kaynakları vb kayıtlar. Üst Yönetimin İş Sağlığı Güvenliği Sistemini gözden geçirme yani YGG kayıtları. Makine bakım onarım kayıtları

OHSAS 18001 Belgesi almak için mevzuat gereği İş Sağlığı Güvenliği dokümanlarının yanında aşağıdaki kayıtlarında olması gerekmektedir.

İş Sağlığı Güvenliği ile ilgili Sağlık ve Eğitim kayıtları. İş Sağlığı Güvenliği Risk Değerlendirmeleri. İş Sağlığı Güvenliği  Yönetim Sistemi Programları ve planlar ( Yıllık eğitim planı, yıllık çalışma planı vb). İş Sağlığı Güvenliği  Acil Durum Planları ve Tatbikat Kayıtları. Periyodik Kontrollere dair kayıtlar

4) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgesi içeriği nedir?

Kapsam, Atıf Yapılan Standartlar, Terimler ve Tarifler, ISG Yönetim Sistemi Unsurları, Genel Şartlar, ISG Politikası, Planlama, Uygulama ve Çalıştırma, Kontrol ve Düzeltici Faaliyet, Yönetimin Gözden Geçirmesi

5) OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’nin Faydaları Nelerdir?

İş yerlerinde ölüme, hastalığa, yaralanmaya, hasara ve diğer kayıplara sebebiyet veren istenmeyen olayların büyük ölçüde engellenmesini sağlar. Meslek hastalıkları ve iş kazası sayısında potansiyel düşüş sağlar, iş gücü kaybını önler. İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarını diğer faaliyetlere entegre ederek kaynakların korunmasını sağlar. Sağlık ve güvenlik konularına verilen önemi dolayısıyla yönetimin taahhüdünün sağlandığını gösterir. Kurumun itibarını arttırarak kamu gözünde güvenilir firma imajı kazandırır. Kuruluşun saygınlığının arttırılması suretiyle rekabette avantaj sağlar. Resmi makamlar önünde, kuruluşun iş güvenliğine olan duyarlılığını kanıtlar. Çalışanların motivasyonunu ve katılımını arttırır, kuruma güven duymalarını sağlar, kuruluş değerlerine bağlılığa katkıda bulunur. Periyodik bakım ve kontrollerle iş ekipmanları ve cihazların ömrünü arttırarak ekonomik katkıda bulunur.

İş sağlığı güvence altına alınırken, müşteri taleplerine uygun ürünlerin sürekliliği sağlanarak müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunur. Risk yönetimi ile muhtemel iş kazalarını kontrol altına alır. Önlem uygulamalarının açık bir biçimde tanımlanmasını ve bu faaliyetlerin yürütülmesini sağlar. Bunun sonucunda kazalar önlenmiş olur. Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları vb. durumların ortadan kaldırılması neticesinde işletme güvenliğini sağlar ve güvenlik kültürünü güçlendirir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek