Tahribatsız Muayene (Non-destructive testing, NDT), malzemelerde kalite kontrolün en önemli bölüm olup, üretimimin tamamlayıcı kısmını oluşturmaktadır. Tahribatsız muayenede malzemenin bütünlüğüne herhangi bir zarar vermeden, iç ve dış oluşan bozuklukların tespiti amaçlanmaktadır.

Ultrasonik muayene (UT) sırasında süreksizliklerin varlığı, malzeme veya kaplama kalınlığı gibi kayda değer bilgiler toplanabilir.

ATACERT Belgelendirmede, Ultrasonik muayene (UT) ve kalınlık ölçümleri gerekli eğitim ve tecrübeye sahip uzmanlar tarafından yapılmakta ve raporlanmaktadır.

Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesinin uygulama alanları nerelerdir?
Metalik veya metalik olmayan malzemelerde beklenen hacimsel hatalar ile çatlak türü yüzey hatalarının tespiti için kullanılan bir yöntemdir.

Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesi nasıl yapılmaktadır?
Ultrasonik Muayene ve Kalınlık ölçümünde incelenmek istenilen numunedeki düzensizlikleri tespit edebilmek için prob kullanılmaktadır. Bu prob tarafından 0.1-20 MHz arasında yüksek frekansta ses üstü dalgalar üretilir ve bu dalgaların test numunesi içerisinde yayılması sonrasında bir süreksizliğe çarptıktan sonra tekrar proba yansıyarak algılanması esasına dayanır. Monitör üzerinde gözlenen eko konumları ve genlikleri ile süreksizliğin bulunduğu yer ve boyutları hakkında bilgi verir.

Ultrasonik Muayene (UT) ve Kalınlık ölçümü Muayenesinde kullanılan standartlar nelerdir?
EN ISO 16810 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Genel kurallar
EN ISO 16811 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Hassasiyet ve aralık ayarı
EN ISO 16823 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Geçiş tekniği
EN ISO 16826 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Yüzeye dik süreksizliklerin muayenesi için
EN ISO 16827 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene: Kusurların karakterizasyonu ve boyutlandırılması
EN ISO 16828 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene – Süreksizliklerin belirlenmesi ve ölçülendirilmesi için bir metot olarak uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği (TOFD)
EN 12668-1 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması – Bölüm 1: Cihazlar
EN 12668-2 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması – Bölüm 2: Problar
EN 12668-3 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene teçhizatının karakterizasyonu ve doğrulanması – Bölüm 3: Birleşik teçhizat
EN ISO 2400 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene – Kalibrasyon bloğu No.1 için özellikler
EN ISO 7963 – Tahribatsız muayene – Ultrasonik muayene – Kalibrasyon bloğu No.2 için özellikler
EN ISO 1330-4 – Tahribatsız muayene – Terminoloji – Bölüm 4: Ultrasonik Muayenede Kullanılan terimler
EN ISO 11666 – Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayene – Kabul seviyeleri
EN ISO 23279 – Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayene – Kaynaklardaki belirtilerin karakterizasyonu
EN ISO 17640 – Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayenesi – Teknikler,deney sınırları ve değerlendirme
EN ISO 10863 – Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayene – Uçuş/geçiş süresi kırınımı tekniği kullanımı (TOFD)
EN ISO 22825 – Kaynakların tahribatsız muayenesi – Ultrasonik muayene – Östenitik çelikler ve nikel tabanlı alaşımlarda kaynakların muayenesi
EN 12680-1 – Döküm-Ultrasonik muayene – Bölüm 1: Genel amaçlı çelik dökümler
EN 12680-2 – Döküm-Ultrasonik muayene – Bölüm 2: Yüksek gerilmelere maruz kalacak çelik döküm bileşenler
EN 12680-3 – Döküm-Ultrasonik muayene – Bölüm 3: Küresel grafitli demir dökümler
EN 10228-3 – Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi – Bölüm 3: Ferritik veya martenzitik çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
EN 10228-4 – Çelik dövmelerin tahribatsız muayenesi – Bölüm 4: Östenitik ve östenitik-ferritik paslanmaz çelik dövmelerin ultrasonik muayenesi
EN ISO 10893-8 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi – Bölüm 8: Düzlemsel kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı çelik boruların otomatik ultrasonik muayenesi
EN ISO 10893-9 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi – Bölüm 9: Düzlemsel kusurların tespiti için kaynaklı boruların imalâtında kullanılan çelik şeritlerin/plâkaların otomatik ultrasonik muayenesi
EN ISO 10893-10 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi – Bölüm 10: Boyuna ve/veya enine kusurların tespiti için dikişsiz ve kaynaklı (toz altı ark kaynaklı hariç) çelik boruların otomatik tam çevre ultrasonik muayenesi
EN ISO 10893-11 – Çelik boruların tahribatsız muayenesi – Bölüm 11: Enine ve/veya boyuna kusurların tespiti için kaynak edilmiş çelik borularda kaynak dikişinin otomatik ultrasonik muayenesi
EN 10308 – Tahribatsız muayene – Çelik çubukların ultrasonik muayenesi

Ayrıntılı bilgi almak isteyenler, iletişim adreslerimizden ATACERT Belgelendirmenin deneyimli çalışanlarından bilgi alabilirler.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek