ITMS 4004 Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Standardı, eğitim yönetim belgelendirmesi uygulamalarının geliştirilmesi ve devamlılığın sağlanması için kalite yönetim sistemi için bir dizi şart içeren bir standarttır.  ITMS 4004 Eğitim Kalite Yönetim Sistemi Standardı ile belgelendirme şemasının geliştirilmesi ve düzenlenmesini de içeren belirli şartlar doğrultusunda eğitim yönetim belgelendiren kuruluşta aranan şartları ortaya konulabilir.

ATACERT Belgelendirmeden danışmanlık hizmeti alınması durumunda ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi için gerekli eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini yapmakta, dokümantasyon çalışmalarını kuruluş ile birlikte koordineli olarak oluşturmaktadır.

1) ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesinin Amacı Nedir?

Standardın amacı, belgelendirme kuruluşlarının uyguladıkları belgelendirme işlemlerinin ulusal düzeyde olduğu kadar uluslararası seviyede de kabul edilirliğini kolaylaştırmak olup, ITMS 4004 Uluslar Arası Eğitim Yönetim Sistemi Standardı ile eğitim yönetim belgelendirmesi yapan kuruluşların uygulamalarının güvenilir, tutarlı ve karşılaştırılabilir olmasını sağlayacak şartlarının belirlenmesi amaçlanmaktadır.

2)ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesinin Yararları Nelerdir?

Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirilmesi, Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek eğitim yönetim yetkilendirilmesini sağlanması, Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik edilmesi, Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlanması, Hayat boyu öğrenmenin desteklenmesi, Ürün ve hizmet kalitesinin artması, Maliyetlerin azalması, Kâr artışı, Verimlilik artışı, Etkinlik artışı, Rekabet gücü ve pazar payı artması, Çalışma hayatının kalitesinin artması ve Müşteri tatmini başlıca yararlarıdır.

3) ITMS 4004 Eğitim Kalite Belgesi Nasıl Alınır?

Eğitim Sektörü Belgelendirme Programının oluşturulması, Eğitim Başvuruların alınması, Eğitim Başvuruların Değerlendirilmesi, Eğitim Sınav Programının oluşturulması ve duyurulması, Sınavın Gerçekleştirilmesi, Adayın değerlendirilmesi, Belgenin verilmesi, Belgenin kullanımı, Geçerlilik ve Yeniden Eğitim, Tarafların mali yükümlülükleri, Takip değerlendirmeleri, Belgenin askıya alınması veya iptali, Şikayetlerin ve itirazların değerlendirilmesi. Yapıları oluşturularak ITMS 4004 denetiminden geçilerek sertifika alınır.

4) ITMS 4004 Eğitim Kalite Standardı Kapsamı Nedir?

Giriş, Kapsam, Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar, Terimler ve tarifler (3.1 İtiraz, 3.2 Aday, 3.3 Belgelendirme prosesi, 3.4 Belgelendirme programı, 3.5 Belgelendirme sistemi, 3.6 Yeterlilik, 3.7 Şikâyet, 3.8 Değerlendirme, 3.9 Sınav, 3.10 Sınavı yapan, 3.11 Nitelendirme), Belgelendirme kuruluşları için şartlar (4.1 Belgelendirme kuruluşu, 4.2 Organizasyon yapısı, 4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi, 4.4 Yönetim sistemi, 4.5 Taşeron kullanımı, 4.6 Kayıtlar, 4.7 Gizlilik, 4.8 Güvenlik), Belgelendirme kuruluşu eğitim yönetimi için şartlar (5.1 Genel, 5.2 Sınav yapacaklar için şartlar) ,Belgelendirme prosesi (6.1 Uygulama, 6.2 Değerlendirme, 6.3 Belgelendirme konusunda karar, 6.4 Gözetim, 6.5 Yeniden belgelendirme, 6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı).

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek