ATACERT Belgelendirme, TS EN ISO/IEC 17020 Akreditasyonuna sahip A tipi periyodik muayene kuruluşu olup uzman kadrosu ile periyodik kontrol ve muayene hizmeti sunmaktadır. ATACERT Belgelendirmede mevzuatta belirlenen standartlar ve temel gereklilikler esas alınmaktadır. TÜRKAK tarafından akredite edilen ATACERT Belgelendirme, kalite yönetim sistemi, periyodik muayene esnasında kullanılacak ölçme ve kontrol cihazlarının ve eğitimli personelleri TÜRKAK tarafından sürekli denetlenmektedir.

İş Ekipmanları nelerdir? İlgili mevzuat nedir? Neden periyodik muayene yaptırılmalıdır?

İş ekipmanları; el merdivenleri, yapı iskeleleri, basınçlı kap ve tesisatlar gibi bir işin yapılmasında kullanılan herhangi bir alet, makine, tesis veya tesisattır.

İş ekipmanları; Resmi Gazetede yayınlanan, 25 Nisan 2013 tarihli İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları yönetmeliği uyarınca, hizmet talep eden kuruluşun yapmış (yaptırmış) olduğu risk değerlendirmesindeki periyotlara göre, mevzuatta belirlenmiş azami süreleri de aşmayacak şekilde periyodik muayeneleri yetkili kurum ve kuruluşlara yaptırmalıdır.

İş ekipmanlarının periyodik muayeneleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gerekliliğidir. işveren iş yerinde kullanılacak olan iş ekipmanlarının işe uygun olmasını ve çalışanların iş güvenliği yönünden gerekli tüm tedbirleri almalı ve periyodik kontrollerini yaptırmalıdır. İlgili yönetmeliğe göre iş ekipmanlarının periyodik kontrollerini yetkili kişiler yapmalıdır.

İş ekipmanlarının periyodik muayenesinin yaptırılması ile iş yerinde sağlık ve güvenlik tedbirleri yönünden uygun bir durum sağlanmakta, iş ekipmanlarının sorunsuz çalışması, iş kazalarının önlenmesi sağlanır.

İş Ekipmanlarının periyodik kontrolleri hangi aralıklarla yaptırılmalıdır?

İş ekipmanlarının periyodik kontrolleri mevzuata göre şöyledir;

Buhar Kazanları, Kalorifer Kazanları, Manifoldlu asetilen tüp demetleri, Manifoldlu tüp demetleri, Kullanımdaki LPG tüpleri, basınçlı hava tankları, 1 YILDA 1,

Dikişli-Dikişsiz taşınabilir gaz tüpleri, 1 YILDA 1,

Taşınabilir asetilen tüpleri, TS EN ISO 10462 standardında belirtilen sürelerde,

Kriyojenik tanklar, TS EN ISO 21009-2 standardında belirtilen sürelerde,

Sıvılaştırılmış gaz tankları (LPG, ve benzeri) (yer üstü ve yer altı), tehlikeli sıvıların bulunduğu tank ve depolar 10 YILDA 1,

LPG tanklarında bulunan emniyet valfleri ise5 YILDA 1

Kaldırma ve/veya iletme araçları, Yürüyen merdiven ve yürüyen bant, İstif Makinesi (forklift, transpalet, lift) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YILDA 1,

Yapı iskeleleri Standartlarda süre belirtilmemişse 6 AYDA 1,

Elektrik Tesisatı, Topraklama Tesisatı, Paratoner ) Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YILDA 1,

Yangın Tesisatı ve Hortumlar, Motopomplar, Boru Tesisatı Standartlarda süre belirtilmemişse 1 YILDA 1,

Akümülatör, Transformatör, Havalandırma ve Klima Tesisatı 1 YILDA 1

Yangın Söndürme cihazı TSE ISO/TS 11602-2 standardında belirtilen sürelerde

Tezgâhlara 1 YILDA 1,

Preslerin muayeneleri TS EN 692+A1ve TS EN 693+A2 standartlarına uygun olarak gerçekleştirilir.

İş Ekipmanlarını Periyodik muayenelerini kimler yapabilir?

25 Nisan 2013 tarihli İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği’ne göre;

Basınçlı kapları, kaldırma iletme ekipmanları, yangın ve havalandırma tesisatlarını makine mühendisleri ve teknikerleri, Elektrik tesisatları, paratoner ve topraklama testlerini Elektrik, Elektrik/ Elektronik mühendisi ve teknikerleri, Basınçlı kaplar, mekanik tesisatlarının periyodik muayeneleri, tahribatsız muayene yöntemleri ile yapılması gerektiği durumlarda muayene personelinin TS EN ISO 9712 standardına göre eğitim almış mühendisler ve aynı teknikerler tarafından yapılabilir.

Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?

Bizlere info@atacert.com mail adresimizden yada 0 (850) 840 38 74 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Bizi Arayın
0 (850) 840 38 74 Whatsapp Destek